torsdag, januar 17, 2002

Narratologi: MEVII, 22.01.2002
Pensum: Narratologi i Gripsrud, Jostein (1999): Mediekultur, Mediesamfunn Universitetsforlaget, Oslo

Definisjon på fortelling:

Gripsrud 1999:191
En fortelling er en framstilling av et menneskelig (eller menneskelignende) subjekt som har et prosjekt (vilje, ønske, begjær) og som gjennomlever en kjede av kausalt sammenhengende begivenheter.

Den impliserte leseren er med andre ord de verdier, holdninger eller ideologiske perspektiver teksten synes henvendt til, analogt med at den implisitte forfatteren er den verdimessive eller ideologiske posisjonen en fornemmer ligger under det som fortelles.
Gripsrud s. 207

En kan dermed tenke seg at det fins et rasjonelt grunnlag for å forstå historisk utvikling som en slags stor fortelling med mange handlingstråder uten noen nødvendig avslutning. En slik fortellertype hadde også gått sin seiersgang over verdens tv-skjermer, nemlig såpeoperaen.
Gripsrud s. 221Korte fortellinger for mobiltelefon. En fortelling trenger ikke mange ord, 164 tegn kan være nok.

Second Story
by Marian Allen

I fell off the ladder and broke my leg, and pled guilty to burglary. Nine months later, my son was born.

Denne er litt lenger:

Records
by David Gaffney

At 12.30 every weekday he visited HMV and stood in the same place for exactly four minutes. Because that's where he last saw her, eleven years, three months and two days ago. The F section of rock and pop. Blue denim jacket, red jumper, red bag.

He hadn't seen her since. So today, when she appeared in different clothes and a much-altered hairstyle he was at first unsure if it was her.

But it was. He knew exactly what he was going to say, had rehearsed it every day in front of a mirror, but suddenly his mouth was dry and the words tumbled out as an incoherent squawk. She just stared at him then stalked out of the shop.

He would continue his mission. The faint expression of disdain that had crossed her face all those years ago when she came across that CD by The Fall was unforgivable.Asterix på nettet - for de som leser fransk.

Faktaformidling og konstruksjonen av fortellinger: Aftenposten linker sammen mindre fortellingsbrokker til store helheter, slik at vi selv kan trekke årsaks-virknings-slutninger fra den ene artikkelen til den neste.

Holmlia-drapet, en fortelling om en rasistisk henrettelse, eller et tilfeldig drap i affekt?