torsdag, januar 03, 2002

De første to forelesningene mine ved Informasjonsutdanninga i Volda i 2002, 8 og 9 januar er på informasjon II og handler om Informasjons Kommunikasjons Teknologi, også kjent som IKT. Pensum kommer på høgskulens hjemmeside når semesterplanene er ferdig korrekturleste.

I planleggingen av undervisningen kommer jeg til å gå ut fra at pensum er tilgjengelig for studentene, og at det ikke er nødvendig for meg å gjenta det som studentene kan lese om. Min utfordring er å vise hvordan dette henger sammen med andre deler av feltet, bringe eksempler på hvordan teorier/empiri blir brukt, og sette dem inn i større sammenhenger. Det vil derfor være en fordel å lese så mye som mulig av pensum før forelesningene. Hvis det ikke er mulig, sats på å ta notater for å gå tilbake til dem ved senere lesing. NB: disse forelesningene vil ikke være pensumgjennomgang - selv om jeg bruker pensum i forberedelsene av dem.