tirsdag, februar 17, 2004

Informasjon 2, 18.02. Å bruke Powerpoint

Powerpoint: hva er viktig å vite

* Hvordan programmet startes og hvor vi finner de viktige funksjonene
* Hva som er godt arbeid med PP: illustrere poeng, gjøre sitat tilgjengelige, organisere bilder og illustrasjoner, vise riktig skrivemåte, gi visuelle oversikter over strukturer, gjengi tabeller eller andre grafiske framstillinger av viktige poeng
* Hva som er dårlig arbeid: for lange sitater, for mye av det du sier muntlig gjentatt skriftlig, for mange bilder, illustrasjoner som ikke understreker poenger, effekter som distraherer, en disposisjon som ikke gir plass til å avvike fra planen, overforenkling for å få et tema til å passe inn i powerpoint-malen
* Hvilke oppgaver dere skal gjøre

To og to skal gå sammen. Halvparten av gruppene svarer på oppgaven:

Hvorfor jeg synes Powerpoint er et genialt verktøy!

Den andre halvparten svarer på oppgaven:

Hvorfor jeg synes Powerpoint burde vært forbudt i presentasjoner!

Alle skal lage en powerpoint presentasjon på maks 6 bilder som understreker deres gruppes holdning. Disse elementene skal finnes i presentasjonene:
a) en forside med tittel og oversikt over tema i presentasjonen
b) et bilde
c) en lydfil
d) en animasjon
e) en hyperlink til et område på nettet
f) en hyperlink til en av dine egne powerpoint sider

Disse presentasjonene skal vi se igjennom i løpet av siste delen av timene. Alle har 2 minutt til det som skal sies. Altså 20 sekunder på hver side hvis dere bruker maks antall sider.

TIPS: ikke begynn på powerpoint, begynn med å tenke over poengene, strukturere presentasjonen og finne fram linker og illustrasjoner.