onsdag, februar 04, 2004

Den kommuniserende organisasjonen, 6 feb. 04
Bakgrunn:
Organisasjoner som rasjonelle, naturlige og åpne systemer. Richard W. Scott: Organizations, Rational, Natural and Open Systems, kapittel 2, 3, 4 og 5.

John Kuada og Hans Gullestrup: "Organisationskultur og interkulturel kommunikation i et internationalt perspektiv" i Helle Petersen og Anne Katrine Lund (red): Den Kommunikerende Organisation.
Denne handler først og fremst som organisasjoner som kulturfenomen, og kultur som forklaringsfaktor når kommunikasjon innad i organisasjoner og mellom organisasjoner ikke fungerer. For å forstå organisasjoner på denne måten er det viktig å forstå dem som åpne systemer hvor grensene til omverdenen defineres gjennom samhandling og kommunikasjon, i dette tilfellet kommunikasjon av verdier og felles verdensbilde.


Johan Peter Paludan: "Den Kommunikerende organisation i fremtiden"

Teknologi endrer arbeidsforhold. Et eksempel fra en konflikt mellom Amerikanske og indiske programmerere. Wired magazine issue 12.02, februar 2004: The new face of the silicon age.

En postmoderne kulturoppfatning hos Kuada og Gullestrup (s. 26)?
"Det er mere meningsfuldt, at opfatte enkeltpersoner som individer, der har fragmenterede og vekslende selvopfattelser, skapt af en mangfoldighet af kulturer, hvorved de tilstadighet bliver indfanget i komplekse og undertiden konfliktfyldte roller."

jmf: Lyotard, The Postmodern Condition, kap 1-5