torsdag, januar 29, 2004

IKT: Nettverk, drøfting og evaluering
Definisjon av nettverk i denne sammenhengen:
Sosiale, faglige, emnerelaterte, politisk motiverte, territoriale eller tilfeldige lenker definert av software, forhåndsdefinert digital nærhet eller individuelle valg.

Sosiale lenker:
thinking with my fingers viser en rekke sosiale bånd.
Friendster er et område for å organisere kontakter i nettverk, eksempel på såkalt "social software".
Orkut er et annet sosialt område som har blitt spredd i bestemte miljøer, og som blir satt pris på.
Men ikke alle er imponert.
TheWell er ett av de eldste sosiale nettverkene på Internettet.

Faglige nettverk:
Norgeskartet
Odin
Språklenkjer på Vestads Vevstad

Territoriale lenker:
Enkelte typer software tillater lenker til andre som bruker samme software, og gjør debatt mellom disse enklere.
Movable type er et typisk eksempel.
Jill Walker utnytter Movable type.
Yahoo har en annen måte å lage sine territorier på.
AOL har en lignende løsning, men den er enda mer omfattende.
Dette må ikke forveksles med Geografiske lenker. World as a blog er for så vidt ikke det, det er en tematisk, nesten territorial måte å vise linker geografisk.

Software definerte nettverk:
Livejournal legger til rette for særlige nettverk mellom brukerne.
Browsere som Yahoo, Google, HotBot, AltaVista skaper forbindelser på grunnlag av hvordan de ulike motorene sorterer treff og søker etter treff.

Tilfeldige lenker:
Barbie-Belle har linker til pornosider... og "thinking with my fingers". Det er temmelig tilfeldig.

Digital Nærhet:
Touchgraph's google browser viser digital nærhet.
Blogdex viser fram digital spredning av ideer.
Blogstreet registrerer linker og koblinger og genererer ulike måter å framstille dette på.
Weblogs.com

Drøfting:
Hvordan kan nettet legge til rette for ulike former for nettverk?
Hva kan disse nettverken gjøre, tilby?
Hva kan være vanskelig med disse nettverkene?
Demokrati, ytringsfrihet, informasjonskløfter?

Evaluering:
Teksten
Senderne
Brukerne