tirsdag, januar 13, 2004

Mobilitet, flammer og hets
Gruppen som jobber med mobilitet, Geir Olav, Gisle og Svein, starter friskt med tre ulike definisjoner av mobilitet. Det er spennende å se hvordan de har ulike innfallsvinkler og kommentarer. Gisle begynner med å gi både en generell definisjon og en i betydningen mobilitet og informasjonsteknologi. Svein har en mer filosofisk vinkling på temaet, men kommer også fram til kommunikasjonsteknologien, med mobiltelefonen som eksempelet på mobilitet koblet til kommunikasjonsteknologi. Geir Olav gir en klar og presis definisjon av mobiitet i forhold til informasjonsteknologi.

Så langt er det helt fint, selv om alle tre har glemt å legge inn en link til et eksempel. Men så skjer det noe i denne posten som tyder på genreblanding. En blogg er et enkelt system for debatt og personlig publisering, og postene kan godt være uformelle, subjektive og til og med personlige. Men derfra til det som ser ut som "flaming" er ofte bare et spørsmål om øyet som ser.

På nettet er det svært lett å misforstå hva som er humor og hva som er et angrep. Skriftlig og offentlig kommunikasjon virker ofte mye sterkere enn muntlig og privat kommunikasjon eller kommunikasjon innenfor grupper. Vær derfor forsiktig med alt som kan se ut som personangrep, husk at de som leser ikke kjenner til tonen mellom dere som skriver, og vær forsiktig.

Og hvor er linken til det essayet? Veldig kjekt om det finnes.

Husk, det finnes en delete-funksjon!

Ellers kommer det fram god informasjon og interessante tanker. Men finnes det noen problemer med mobilitet? Hvorfor i all verden skal vi være tilgjengelige hele tiden, og hvordan vil en slik inntrenging av kommunikasjonsteknologi i privatlivet endre sosiale nettverk og strukturer?