tirsdag, januar 13, 2004

Digitalt demokrati
Ingeborg, Kristine og Murmel poster om digitalt demokrati . De har gjort mer enn å definere, de har også endret utseendet på bloggen sin: nye, flotte farger!

Ingeborg definerer digitalt demokrati gjennom noen tanker om hvordan digitale media kan brukes til å få informasjon, ti å stemme og til å delta, og nevner problemene med lik fordeling av teknologi og tilgang. Kristine velger å legge vekt på at for at nettet skal bli demokratisk må det finnes lik tilgang og like rettigheter for alle til internett og like sikkerhet for alle på nettet. Murmel definerer digitalt demokrati gjennom hvordan myndighetene bruker digitale medier for å kommunisere med innbyggerne.

Alle bruker linker, og de utvider diskusjonen, en spennende begynnelse på noe som ser ut til å være på vei mot en god ressursside!