onsdag, januar 14, 2004

Før jeg går hjem
og tilbringer natta med ? forberede undervisningen i morgen, vil jeg bare si til Preben at ikke bare er jeg tekno-freak, jeg er også cyborg.

Og "kjøttrøynda" - fleshworld, meatworld, kjøttvirkeligheten - det er det geografiske området der vår fysiske samhandling skjer, der kroppene møtes ansikt til ansikt, umediert. I motsetning til dette står den medierte virkeligheten, støttet av alle våre ulike former for kommunikasjonsteknologi, ofte kalt "den virtuelle virkeligheten". Men siden den digitale virkeligheten har stor innflytelse på kjøttvirkeligheten - det er for eksempel kjødet som lider av sult hvis det ikke finnes mere digitale penger på kontoen - så er jo den digitalt medierte virkeligheten like virkelig som den geografiske, fysiske og umedierte virkeligheten, og altså ikke virtuell.