onsdag, januar 14, 2004

mobilitet, den tekniske eller den personlige løsningen?
Murmel retter et spørsmål mot hele gruppen som jobber med mobilitet om det bare er snakk om tekniske løsninger? Jeg synes Geir Olav kommer med et godt poeng i forhold til problemene med mobilitet når han sammenligner mobbing via SMS med å bli stil i gapestokken. For at det skal være vits å å lage mobile kommunikasjonsløsninger må det finnes måter å bruke dem på - og da vil det selvsagt oppstå dysfunksjoner, som det Murmel spør etter og som Geir Olav peker på.