torsdag, januar 15, 2004

Bloggpraksis og forståelse
Kristine synes bloggpraksisen har gitt henne noe, og det er jeg jo selvsagt veldig glad for, men det var jo også det som var planen. Når jeg nå sitter og blar igjennom arbeidene til de ulike - det er jo ikke alle gruppene hvor alle har vært like aktive, jeg ser jo det også - så er det klart for meg at alle har lært både om genre, om temaene de skal diskutere og om teknologien. De har lært noe om grensene mellom det offentlige og det private, og om å overvinne sine egne barrierer mot å skrive noe som ikke er tenkt ut i minste fullkomne detalj.

En forelesning hvor dere satt i 9 timer delt på tre dager og lyttet til meg hadde kanskje gitt dere noe om digitale nettverk som ville være lettere å hente fram til eksamen, men det er like greit å lese boka - det dere lærer dere selv og hverandre på denne måten forstår dere på en helt annen måte.

Også er det mye morsommere. Synes jeg.