torsdag, januar 15, 2004

Blogging og nyheter
En gruppe som blogger hver dag er Svelegruppa. Det er samme teknologi, og organisert på samme måte. Ulikhetene handler ikke om teknologi, men om genre og bruk.

En blogg gir seg ikke ut for å bringe den endelige ferdige objektive sannheten, men en subjektiv, midlertidig sannhet, som så kanskje blir endret underveis - slik som Jill's definisjon av en weblog.

At blogger er mye brukt over hele verden, riktignok særlig i USA, kan vi se både av artikler om det og av hvordan det tas inn i undervisningen.