onsdag, januar 14, 2004

Hjemmekontorer og organisasjoner
Preben og Katrine er begge skjønt enige med Anniken i at det er farlig med bare teknologi og ikke noe ansikt-til-ansikt kommunikasjon innenfor organisasjoner. Det kan vi jo alle være enige i, det er ikke godt for mennesker å aldri være sammen med andre, og det er lettere å få til godt samarbeid med mennesker man kjenner fra "kjøttvirkeligheten".

Dette er imidlertid en veldig reaksjonær og teknofobisk tanke: den nye teknologien må avvises fordi innføringen av den fører til at alt det gode med de gamle måtene å gjøre ting på blir borte. Hva med de organisasjonsformene som ikke ville vært mulig uten teknologi? Hva med de store spillgruppene som samarbeider i tett bundne klaner uten noen sinne å ha sett hverandre? Hva med fattige land som utnytter de lave lønnsutgiftene til å tilby tasting og programmering for det åpne markedet og dermed både skaffer arbeidskraft men også utvikler og vedlikeholder IT-kompetanse, noe som helt klart er en ressurs i dagens marked? Informasjonsteknologien lager nye problemer, ja, og det er viktig å beholde det gode, gamle. Det er likevel ikke en grunn til å være redd for det gode, nye!