tirsdag, januar 13, 2004

Dataspill og ungdomskultur
Hei hei, jeg har tittet på bloggene deres for å se hvor langt dere kom.
Den første på lista mi er dataspillbloggen, hvor bare Heidi har postet så langt. Hennes post er en kort oppsummering av debatten, og en oppfordring til å lære mer om dataspill. Det er en god observasjon, og en oppfordring som jeg i alle fall synes er helt på sin plass! Mer ressurser til dataspillforskning!

De færreste ikke-spillere forstår fascinasjonen og ikke minst den sosiale siden av det å spille. Som all annen idrett er spilling noe som er morsommere sammen med andre. Men kanskje minst like viktig for utviklingen av dataspill som et fenomen innenfor ungdomskulturen er den generelle utviklingen av samefunnet. Dagens ungdom er mye mer kontrollert og regulert enn tidligere. De er overvåket, og de åpne rommene hvor det er mulig å ferdes uten tilsyn av voksne er så godt som borte. Ungdommen fraktes til og fra organiserte aktiviteter, og særlig i byene finnes det ingen plasser de kan gå og være i fred for voksne - eller de voksne kan være i fred for dem. Dataspill og internett gir nettopp denne muligheten til å utforske uten å bli overvåket hele tiden. Det er en viktig del av attraksjonen for ungdommen - men samtidig en sentral del av problemet for de voksne, som ser på slike ukontrollerbare rom som truende og farlige.