onsdag, januar 14, 2004

Oppsummering onsdag formiddag
Min hensikt med disse bloggene er å la dere oppleve digital kommunikasjon som inneholder både hurtige og langsomme elementer, og også se hvordan nettkommunikasjon kan være både faglig og uformell, og knytte dere nærmere til andre, større nettverk. For å få full uttelling av dette bør bloggene være aktive mye lenger enn de tre dagene som er satt av til dette og de bør inneholde flere linker. Men vi skal se hva vi får til i løpet av disse tre dagene.

Alle sammen har gått veldig alvorlig inn for oppgaven, og jeg har i alle fall hatt det morsomt så langt, dere er en skarp, klar og interessant gruppe å jobbe med.

I den grad vi har noen problemer her har delvis med oppgavene å gjøre - noen av dem krever at dere tenker omkring temaet, definerer deres egen innfallsvinkel og drøfter ut fra deler av fenomenet heller enn hele fenomenet. Det dreier seg særlig om digital organisasjon og digitalt demokrati. Begge disse er ideer heller en faktiske fenomener, og må derfor drøftes på et mer teoretisk nivå enn de andre spørsmålsstillingene. Delvis får vi også problemer med sjangerforståelsen. Noen ser på dette som alt for raskt, umiddelbart og muntlig, mens andre har for stor respekt for det trykte og publiserte ordet til å publisere noe som er subjektivt, uformelt og ikke helt perfekt. Men ingen av disse problemene er så store at vi ikke skal klare å overvinne dem!

Og hvis vi er veldig dristige, så legger vi til de riktige taggene og ser bloggene dukke opp her.