onsdag, januar 14, 2004

Digital organisasjon - forbindelser viktigere enn formaliteter
Vigdis, Jorun Alice og Anniken tar for seg Digital organisasjon. Dette er en komplisert oppgave, siden de må nærme seg den sidelengs. De klarer det fint ved å definere organisasjon gjennom relasjoner heller enn personer, som Vigdis gjør. Anniken er litt mer betenkt til deen definisjonen, og stilelr spørsmål ved om den moderne arganisasjonen bare blir begrenset av hvorvidt det er internett på hytta. Hvor blir det av det menneskelige elementet i dette?

Jorun Alice går tilbake til Vigdis' spørsmål, og stiller sitt eget spørsmål, kan organisasjoner forstås som komunikasjonsnettverk?

I dag tidlig fant jeg en artikkel av en svensk hovedfagsstudent, som har forsket på sosiale nettverk og forskingsblogger (pdf). Stepanie Nilsson finner at bloggene samler seg i mer eller mindre sosialt baserte klaser, og viser ti hvordan ulike generatorer skaper kart over disse nettverkene. Her er et eksempel fra blogstreet.com. Dette viser at teknologien synliggjør uformelle strukturer som tidligere ville være mer geografisk betinget, og gjør disse strukturene tilgjengelig ikke bare for meg, men for andre som er nysgjerrige på hvordan en spesiell blogg eller nettside er plassert i denne type referanse nettverk.