søndag, februar 08, 2004

Informasjonskløfter, info 3

røykestopp
Forskning på røykestopp: 2001

Eneste referansen jeg finner på nettet til "consider this" kampanjen