onsdag, februar 18, 2004

Powerpoint kritikk
Motgift mot giftig Powerpoint av Sociable Media.
Hvis President Lincoln hadde brukt powerpoint ved Gettysburg: The Gettysburg Powerpoint address.
Hvorfor romfergen falt ned: Powerpoint makes you dumb.
Edward Tufte's kritikk mot powerpoint, The Cognitive Style of Powerpoint, presentert som en powerpoint presentasjon av Aaron Swartz.

Andre ser mulighetene, som David Byrne i Learning to love powerpoint.
Powerpoint som kunstform, med David Byrne.
Jill Walker starter en debatt om powerpoint som inneholder både positive og negative aspekter: Powerpoint, Jill txt

Microsofts omtale av powerpoint.
Klassisk eksempel på en powerpointpresentasjon, Bruk av satelittdata på kommunenivå
Høgskolen i Ålesund har egne kurs i bruk av powerpoint.