onsdag, februar 25, 2004

Organisasjonsteori
For øyeblikket arbeider jeg med disse tre alternativene som norsk støttebok til Scott:
Mary Jo Hatch (2001). Organisasjonsteori. Moderne, symbolske og postmoderne perspektiver. Oslo: Abstrakt forlag (411ss)

Tor Busch og Jan Ole Vanebo (2003): Organisasjon og ledelse : et integ[r]ert perspektiv . - 5. utg, Oslo : Universitetsforl., c2003. 447 s.

Gareth Morgan (1998): Organisasjonsbilder, innføring i organisasjonsteori, Oslo : Universitetsforl., 489 s

Jeg er mest optimistisk med tanke på Mary Jo Hatch. Men det er allerede helt klart at den nyere litteraturen som finnes på feltet på norsk ikke dekker et like bredt område som Scott, og derfor ikke kan bli en fullgod erstatning for Organizations.